Rietfonds

Voormalig statenlid Riet van der Wee heeft ter gelegenheid van haar 60ste verjaardag haar gasten gevraagd een gift te doen voor de Apollo Zomeracademie. Het bestuur van de stichting Apollo heeft met deze middelen als basis een nieuw fonds opgericht. Het fonds maakt deelname mogelijk van jong muziektalent, dat om financiële redenen niet kan deelnemen aan de Zomeracademie. Riet maakte in 2001 deel uit van Provinciale Staten, die mede op haar initiatief, besloot om een subsidie toe te kennen voor de start van deze Zomeracademie. De gasten brachten samen ruim € 500 op voor het nieuwe fonds, dat de toepasselijke naam “Rietfonds” heeft gekregen. Het Rietfonds wordt gevoed door giften en speciale acties van het Apollo Ensemble.

De aanvraag:
Dien de aanvraag in voor 1 mei voorafgaande aan de zomeracademie per e-mail.

Geef hierin aan:

  • de reden waarom je wilt deelnemen aan de Apollo Zomeracademie
  • of je alleen komt of met een ensemble
  • een CV, opleiding, docenten e.d.
  • je eigen financiële situatie en indien van toepassing die van je ouders/verzorgers
    NB een persoonlijke auditie heeft de voorkeur boven het sturen van een opname.

Schenkingen:
Mocht u een schenking willen doen aan het Rietfonds: stuur een e-mail , dan wordt er contact met u opgenomen.
Het Rietfonds is een doelfonds van de Stichting Apollo. Beiden hebben de ANBI status.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thomas Oltheten van het Apollo Ensemble; zie Bestuur/Organisatie.