Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij, Stichting Apollo, persoonsgegevens. Wij vinden het erg belangrijk om uw persoonsgegevens zorgvuldig en conform de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden te verwerken. In deze privacyverklaring informeren wij u voor welke doeleinden wij persoonsgegevens die wij van u ontvangen verwerken en laten u weten wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn.

WAAROM
Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend om:

 • de dienstverlening van en overeenkomsten met de Stichting Apollo of het Apollo Ensemble uit te kunnen voeren;
 • u te kunnen informeren als u bijvoorbeeld via onze website hierom heeft verzocht;
 • u uit te kunnen nodigen voor voorstellingen/events;
 • te voldoen aan de op de Stichting Apollo van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

WELKE
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • personalia/identificatiegegevens bij het aangaan van de dienstverlening: naam, voornamen, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer;
 • gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;
 • gegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van voorstellingen en events, zoals dieetwensen of vereisten ten aanzien van toegankelijkheid;
 • gegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie.

WERKWIJZE
De Stichting Apollo hanteert de volgende uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens:

 • uw toestemming;
 • een gerechtvaardig belang;
 • geen verstrekking aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen en te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met alle persoonsgegevens;
 • gegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de specifieke doelen waarvoor ze verzameld zijn, dan wel voor een langere termijn als geldende wettelijke voorschriften dit vereisen.

UW RECHTEN
Op grond van de wetgeving die van toepassing is heeft u recht op:

 • inzage, rectificatie, aanvullen, beperken of verwijderen van uw persoonsgegevens; – intrekken van toestemming;
 • het maken van bezwaar tegen het gebruiken van uw persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN
Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen en zullen deze dan publiceren op onze website. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze Privacyverklaring of over het privacy beleid van onze Stichting dan kunt u contact opnemen via de opties op de Contactpagina.

Versie: 1.0 – september 2018

naar
boven


onze nieuwsbrief ontvangen

Nieuwsgierig naar onze concerten, opnamen en andere activiteiten? Laat u eenvoudig op de hoogte houden. De nieuwsbrief komt gemiddeld 8x per jaar uit.

Wij beschermen je privacy en delen je persoonsgegevens uitsluitend met derden die deze service mogelijk maken. Lees onze privacyverklaring.