Kick-off concerten
Festival Via Musica

Sturm und Drang – de tijd van het genie De “Sturm-und-Drang” periode in de 18e eeuw komt vanuit de literatuur. Een groep jonge auteurs (waaronder Goethe) komt op voor de vrijheid van het individu, het vertrouwen in eigen kunnen en de kracht van de originele genialiteit. “De stem van het hart is doorslaggevend bij een verstandige beslissing”. In de muziek […]

06 jun
07 jun
07 jun