Kick-off concerten
Festival Via Musica

Deze concerten zijn tevens onderdeel van de serie Zwaluwconcerten.
Kick-off concerten met “Sturm und Drang” De “Sturm-und-Drang” periode – de tijd van het genie. komt vanuit de literatuur en is sterk verbonden met de persoon Goethe.

02 jul
03 jul
03 jul