“Breukelen in brand! Rampjaar 1672-1673

Het Rampjaar 1672-1673

Dit jaar is het namelijk precies 350 jaar geleden dat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden van vier kanten werd aangevallen door de Fransen, Engelsen en de bisschoppen van Keulen en Münster. Het jaar 1672 is de geschiedenisboeken ingegaan als het Rampjaar, want het betekende het einde van de welvarende zeventiende eeuw voor de Republiek. De Franse soldaten verbleven lange tijd in de Vechtstreek en maakten zich schuldig aan plundering en geweld. In de loop van 1673 maakten ze het dorp Breukelen zelfs met de grond gelijk. Meer dan 150 gezinnen en dorpelingen raakten hierdoor dakloos en ook de kastelen en buitenplaatsen werden vernietigd. Alleen kasteel Oudaen en de Pieterskerk bleven staan.

15:00u inloop met koffie en bezoek expositie
15:45u aanvang programma
17.00-18.00u borrel

Entreeprijs:
– € 9,50 per persoon voor lezingenmiddag en rondleiding buitenplaats.
– €5,00 per persoon lezingenmiddag. Studenten en U-Pashouders gratis entree.

Aanmelden
Kan tot uiterlijk 10 oktober door het invullen van het formulier op de website www.rhcvechtenvenen.nl/activiteiten.
Belangrijk is hierbij aan te geven welke buitenplaats u wilt bezoeken. Op 11 oktober worden op basis van loting de plaatsen verdeeld.
Diegenen die een plek voor een rondleiding toegewezen hebben gekregen, ontvangen diezelfde dag een e-mail met daarbij de aanvangstijd van de rondleiding.
Per aanmelding kunnen maximaal twee personen worden aangemeld.

Tijdens de bijeenkomst ‘Breukelen in brand! Rampjaar 1672-1673’ op zaterdag 22 oktober vertellen historicus en senior collectiebeheerder van het regionaal archief RHCVV Wouter van Dijk en auteur Daan Wolfert van het boek ‘Een ramp voor de Vechtstreek 1672-1673’ over de gebeurtenissen in Breukelen tijdens het Rampjaar. De bijeenkomst krijgt een 17e-eeuws gouden randje door de muzikale bijdrage van het Apollo Ensemble. Zij begeleiden de lezing met muziekstukken uit de tijd van 1672. Ook zal een kleine expositie over het Rampjaar van het regionaal archief RHCVV te zien zijn. Deelnemers die interesse hebben kunnen voorafgaand aan het programma deelnemen aan één van de unieke rondleidingen op de buitenplaatsen Gunterstein, Nyenrode en Oudaen. Hiervoor zijn beperkt plaatsen beschikbaar, aanmelden is daarom nodig en toewijzing geschied op basis van loting.

Uitvoeringen

  • Datum / tijd

    Plaats

  • 22-10-2022 - 15:00 - 18:00u
    Breukelen, Pieterskerk
    Straatweg 59