Het fotoproject

De visualisatie: De kruisafneming van Rogier van der Weyden

Dit schilderij is en was een keerpunt in de religieuze schilderkunst. Niet God staat hier centraal maar, net als in de Johannes passie, de menselijke emotie. Omdat dit ook een belangrijke verandering in Brockes tekst is, is een detail uit dit schilderij voor de Passie drieluik* gebruikt. De stap die Bach maakt met zijn Johannes passie heeft echter nog meer raakvlakken met dit schilderij. Het geheel is (1) een vertellende afbeelding van een emotionele gebeurtenis, een “gezinsdrama” waarbinnen een interactie tussen de personen plaatsvindt: (2) Het opvangen van Maria die flauwvalt tijdens de kruisafname èn (3) er zijn drie personen, de vrouwen met de witte hoofddoeken die zich van de buitenwereld afsluiten en in zichzelf het verdriet verwerken (zelfreflectie).

Dit loopt parallel met de Johannes Passie van J.S. Bach waarbij (1) de evangelist de verteller is van het gezinsdrama, (2) de koren de interactie tussen de verschillende personages en de (3) de aria de zelfreflectie, de vrouwen met de hoofdoekjes.

Om deze driedeling bewust mee te maken is er in 2020 een fotowedstrijd gehouden met de opdracht: maak foto’s op basis van deze driedeling. Iedereen kon foto’s maken en digitaal doorsturen. Dit konden selfies zijn met een mobiel gemaakt maar ook met hoogwaardige apparatuur in bijvoorbeeld een fotoclub. Het belangrijkste was dat het foto’s zijn die één van de drie lagen typeren in de maatschappij of in de sociale omgeving (dit hoefde dus niet direct gerelateerd te zijn aan een/het lijdensverhaal).

1. Het hele verhaal dat wordt verteld (de evangelist)
    Een foto van een emotionele gebeurtenis.
2. De interactie binnen een groep (de koren)
    Een foto waarop te zien is hoe de mensen
    reageren op elkaar

3. De zelfreflectie (de aria’s)
Een foto van iemand tijdens de verwerking van emoties, onafhankelijk van de omgeving.

De jury bestond uit Annemarie Jorritsma (vz eerste kamer VVD), Ellen Bertrams (conservator en curator ING collectie), Anne Meyer (fotograaf)

Een element uit een schilderij van Rogier van der Weyden, een visualisatie van persoonlijk leed. Niet de dood (Jezus) maar de emotie van de nabestaande (Maria) staat centraal. Deze verbeelding van emotie is tijdloos; Hiervoor, ter illustratie, onderstaande World Press Photo 2017 met eenzelfde emotie vrijwel hetzelfde gebracht.

De winnende foto’s

  • Eva-Maria Kintzel
  • Hanna Bakal
  • Erna Koelman
  • Erna Koelman
  • Gonny Geurts
  • Mehmet Yozgatly
  • Gerk Kooy
  • Jet van Heijningen
  • Therese Obers
  • Elly van Wageningen

Vervolgproject
Omdat de concerten en foto exposities in 2020 afgelast moesten worden hebben we een vervolgproject waarbij er de gelegenheid is om foto’s toe te voegen aan deze serie.
Wilt u na 27 maart nog foto’s* mailen dan kan dat naar: ………

*wij behouden het recht om foto’s niet te plaatsen die wij niet passend vinden.