Het fotoproject

Doe mee, laat zien hoe jij het ziet!

Vanaf de grottekeningen tot nu met onze smartphone: altijd hebben mensen belangrijke gebeurtenissen willen vastleggen. In afbeeldingen, in verhalen en in muziek.
J.S. Bach deed dit in zijn Johannespassie waarbij hij het verhaal op drie verschillende manieren liet horen:

  1. De verteller (evangelist) die het verhaal vertelt zonder dat hij er zelf bij betrokken is
  2. De mensen die in het verhaal zitten en bezig zijn. Ze volgen Jezus, nemen hem gevangen, kruisigen hem en halen hem weer van het kruis.
  3. De personen met hun emoties: Petrus die Jezus verloochend heeft en daar spijt van heeft, Judas die
    hem verraden heeft ook met spijt achteraf en Maria die haar zoon ziet lijden en sterven.

Eigenlijk zijn dit heel alledaagse dingen die nu nog steeds om ons heen gebeuren en waar we ook
foto’s van kunnen maken of misschien onbewust al foto’s van gemaakt hebben.

Heb jij een foto die je bij één van deze drie onderwerpen vindt passen mail de foto naar:
apolloensemble@planet.nl (minimaal 1 MB) of gebruik het contactformulier
Een aantal foto’s worden geselecteerd voor in het programmaboekje voor op de website en voor exposities bij de concertlocaties.

De winnende fotografen krijgen twee vrijkaartjes voor één van de concerten.

In het schilderij van de kruisafname van Rogier van der Weyden is ook zo een indeling te maken. Eigenlijk maakt bijna iedereen tegenwoordig foto’s die ook zo in te delen zijn.

1. De verteller (evangelist) die het verhaal vertelt zonder dat hij er zelf bij betrokken is

2. De mensen in het verhaal zitten en zijn bezig

3. De personen met hun emoties

De praktische opzet:

Stuur met duidelijke naamsvermelding de foto’s apolloensemble@planet.nl (minimaal 1 MB) of gebruik het contactformulier.
De Apollo organisatie bepaalt of de foto’s aan de basisvoorwaarde voldoen (grootte: minimaal 1 MB, onderwerp: 1, 2 of 3) en sturen de in aanmerking komende foto’s aan de jury ter beoordeling.
Deadline: 1 maart 2020

De jury maakt een selectie d.m.v. een cijfer (0 – 10):
A– foto’s voor op de website en social media (gemiddeld cijfer 6 – 10)
B– foto’s voor in het programmaboekje (cijfer 7,5 – 10)
C– De drie winnende foto’s krijgen een vrijkaartje voor een concert.

De jury bestaat uit: Annemarie Jorritsma (vz eerste kamerfractie VVD),
Ellen Bertrams (conservator en curator ING-collectie)
Anne Meyer (fotograaf)

Voor wie meer wil weten/lezen: klik hier