Het fotoproject

De kruisafneming van Rogier van der Weyden

Dit schilderij is en was een keerpunt in de religieuze schilderkunst. Niet God staat hier centraal maar, net als in de Johannes passie, de menselijke emotie. Omdat dit ook een belangrijke verandering in Brockes tekst is, is een detail uit dit schilderij voor de Passie drieluik* gebruikt. De stap die Bach maakt met zijn Johannes passie heeft echter nog meer raakvlakken met dit schilderij. Het geheel is (1) een vertellende afbeelding van een emotionele gebeurtenis, een “gezinsdrama” waarbinnen een interactie tussen de personen plaatsvindt: (2) Het opvangen van Maria die flauwvalt tijdens de kruisafname èn (3) er zijn drie personen, de vrouwen met de witte hoofddoeken die zich van de buitenwereld afsluiten en in zichzelf het verdriet verwerken (zelfreflectie).

Dit loopt parallel met de Johannes Passie van J.S. Bach waarbij (1) de evangelist de verteller is van het gezinsdrama, (2) de koren de interactie tussen de verschillende personages en de (3) de aria de zelfreflectie, de vrouwen met de hoofdoekjes.

1. Het hele verhaal dat wordt verteld (de evangelist)
Klik op de afbeelding voor de foto’s
2. De interactie binnen een groep (de koren)
Een foto waarop te zie is hoe mensen reageren op elkaar
Klik op de afbeelding voor de foto’s
3. De zelfreflectie (de aria’s)
Een foto van een iemand  tijdens de verwerking van
emoties onafhankelijk van de omgeving.
Klik op de afbeelding voor de foto’s