De visualisatie:

De kruisafneming van Rogier van der Weyden

Dit schilderij is en was een keerpunt in de religieuze schilderkunst. Niet God staat hier centraal maar, net als in de Johannes passie, de menselijke emotie. Omdat dit ook een belangrijke verandering in Brockes tekst is, is een detail uit dit schilderij voor de Passie drieluik* gebruikt. De stap die Bach maakt met zijn Johannes passie heeft echter nog meer raakvlakken met dit schilderij. Het geheel is (1) een vertellende afbeelding van een emotionele gebeurtenis, een “gezinsdrama” waarbinnen een interactie tussen de personen plaatsvindt: (2) Het opvangen van Maria die flauwvalt tijdens de kruisafname èn (3) er zijn drie personen, de vrouwen met de witte hoofddoeken die zich van de buitenwereld afsluiten en in zichzelf het verdriet verwerken (zelfreflectie).

Dit loopt parallel met de Johannes Passie van J.S. Bach waarbij (1) de evangelist de verteller is van het gezinsdrama, (2) de koren de interactie tussen de verschillende personages en de (3) de aria de zelfreflectie, de vrouwen met de hoofdoekjes.

Om deze driedeling bewust mee te maken wordt in aanloop van deze productie een actie gestart om foto’s in te sturen op basis van deze driedeling. Belangstellende kunnen op verschillend niveau foto’s maken en digitaal doorsturen. Dit kunnen selfies zijn met een mobiel gemaakt maar ook met hoogwaardige apparatuur in b.v. een fotoclub. Het belangrijkste is dat het foto’s zijn die één van de drie lagen typeren in de maatschappij of in de sociale omgeving (dit hoeft dus niet direct gerelateerd te zijn aan een/het lijdensverhaal).

1. Het hele verhaal dat wordt verteld (de evangelist)
Een foto van een emotionele gebeurtenis
2. De interactie binnen een groep (de koren)
Een foto waarop te zie is hoe mensen reageren op elkaar
3. De zelfreflectie (de aria’s)
Een foto van een iemand  tijdens de verwerking van
emoties onafhankelijk van de omgeving.

De praktische opzet is als volgt:

Stuur met duidelijke naamsvermelding de foto’s apolloensemble@planet.nl (minimaal 1 MB).
De Apollo organisatie bepaalt of de foto’s aan de basisvoorwaarde voldoen (grootte: minimaal 1 MB, onderwerp: 1, 2 of 3) en sturen de in aanmerking komende foto’s aan de jury ter beoordeling.
Deadline: 1 maart 2020

De jury maakt een selectie d.m.v. een cijfer (0 – 10):
A– foto’s voor op de website en social media gemiddeld 6 – 7,5
B– foto’s voor in het programmaboekje 7,5 – 10
C– 3 winnende foto’s, die krijgen een vrijkaartje

De jury bestaat uit: Annemarie Jorritsma (vz eerste kamer VVD),
Ellen Bertrams (conservator en curator ING collectie)
Anne Meyer (fotograaf)

Een element uit een schilderij van Rogier van der Weyden, een visualisatie van persoonlijk leed. Niet de dood
(Jezus) maar de emotie van de nabestaande (Maria) staat centraal. Deze  verbeelding van emotie is tijdloos;
Hiervoor, ter illustratie, onderstaande World Press Photo 2017  met eenzelfde emotie vrijwel hetzelfde gebracht.