Bestuur/ Organisatie

Bestuur Stichting Apollo

Geraldine Raap, voorzitterer
Ivonne Meijer – secretaris (e-mail: secretaris@apollo-ensemble.nl)
Albert Kok – penningmeester
Ellen Bertrams – lid
Theo Grootjen – lid
Het bestuur werkt onbezoldigd en krijgt een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Apollo Ensemble

David Rabinovich – artistieke leiding
Thomas Oltheten – zakelijke leiding ( tel. +31 6 33738875)
Marion Boshuizen – organisatie en pr (e-mail: pr apollo-ensemble, tel. +31 6 42906421)

kl Klaas Lamminga – e-mail: webmaster
Felix Guérain – vormgeving
Hans Meijer – administrateur

Contactgegevens

Postadres: Karveel 60-02, 8242 WK Lelystad
Telefoonnummer +31 (0) 320 227718
E-mail: apolloensemble@planet.nl

KvK 41246517

Bankrek.nr.: NL71INGB0000241533 t.n.v. Stg. Apollo te Lelystad
BIC: INGBNL 2A
BTW: 801874099 B01
RSIN 801874099

Het Apollo Ensemble is door de belastingdienst erkend als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dat wil zeggen dat uw donatie (binnen de grenzen die de belastingdienst daaraan stelt) als gift voor 125% aftrekbaar kan zijn.

Comité van Aanbeveling

mw. Ina Adema – burgemeester van Lelystad
dhr. Max van Egmond – zanger
dhr. Jan Gras – theater programmeur
dhr. Michel Jager – voormalig commissaris van de Koningin in Flevoland
mw. Annemarie Jorritsma – lid van de Eerste Kamer voor de VVD
dhr. prof. Ton Koopman – artistiek leider van het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir
dhr. Leen Verbeek – commissaris van de Koning in Flevoland

Jaarverslagen

Met dank aan: