Bestuur/ Organisatie

Bestuur Stichting Apollo

Geraldine Raap, voorzitterer
Marieke Bakker – secretaris (e-mail: bestuurstichtingapollo@gmail.com)
Theo Grootjen – penningmeester
Susan Lambrechtsen – lid
vacature
Het bestuur werkt onbezoldigd en krijgt een vergoeding voor gemaakte onkosten.


Directie Apollo Ensemble

David Rabinovich – artistiek directeur
Thomas Oltheten – zakelijk directeur ( tel. +31 6 33738875)
Marion Boshuizen – operationeel directeur (e-mail: pr apollo-ensemble, tel. +31 6 42906421)

kl Klaas Lamminga – e-mail: webmaster
Felix Guérain – vormgeving
Hans Meijer – administrateur

Contactgegevens

Postadres: Karveel 60-02, 8242 WK Lelystad
Telefoonnummer +31 (0) 320 227718
E-mail: apolloensemble@planet.nl

KvK 41246517

Bankrek.nr.: NL71INGB0000241533 t.n.v. Stichting Apollo
BIC: INGBNL 2A
BTW: 801874099 B01
RSIN 801874099

Het Apollo Ensemble is door de belastingdienst erkend als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dat wil zeggen dat uw donatie (binnen de grenzen die de belastingdienst daaraan stelt) als gift voor 125% aftrekbaar kan zijn.

Comité van Aanbeveling

dhr. Max van Egmond – zanger
dhr. Jan Gras – voormalig theater programmeur
mw. Annemarie Jorritsma – lid van de Eerste Kamer voor de VVD
dhr. prof. Ton Koopman – artistiek leider van het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir
dhr. Floris Kortie, presentator  en programmamaker
dhr. Leen Verbeek – commissaris van de Koning in Flevoland

Jaarverslagen

Met dank aan: