Aanmeldformulier zomeracademie

(voor het koor kunt u de stemsoort opgeven)
- Wie gekozen heeft voor voltijd kan hieronder kiezen voor meedoen met het blokfluitconsort, orkest, koor.
- Wie gekozen heeft voor deeltijd kan hieruit maximaal 2 keuzes maken.
Stuur een opname (kan met wetransfer.com)