Rietfonds

Riet van der Wee heeft ter gelegenheid van haar verjaardag haar gasten gevraagd een gift te doen voor de Apollo Zomeracademie. Het bestuur van de stichting Apollo heeft met deze middelen een nieuw fonds opgericht. Het fonds maakt deelname mogelijk van jong muziektalent, dat om financiële redenen niet kan deelnemen aan de Zomeracademie die elk jaar in Dronten wordt gehouden. Jaarlijks krijgen zo’n 50 jonge conservatoriumtalenten en gevorderde amateurs op de Warmonderhof een week lang les van docenten van het Apollo Ensemble.
Riet maakte in 2001 deel uit van Provinciale Staten, die mede op haar initiatief, besloot om een subsidie toe te kennen voor de start van deze Zomeracademie. De gasten brachten samen ruim € 500 op voor het nieuwe fonds, dat de toepasselijke naam Rietfonds heeft gekregen.

De deelname van cursisten uit Dmitrov (Rusland) is mede mogelijk gemaakt door:
Soroptimist International, club Flevoland
Kiwanis www.kiwanis.nl
en vele private donates aan het Rietfonds

De Apollo Zomeracademie is uitgegroeid tot een belangrijke culturele broedplaats. Dit jaar is Heiloo een week lang centrum voor contracten en kamermuziek op een internationaal niveau!
Hoewel het heel goed gaat met de Apollo Zomeracademie is het fantastisch dat met het Rietfonds nieuwe fonds jonge talenten, ook in slechte tijden, deel kunnen nemen aan deze kamermuziekweek.
Vanaf 2011 is het mogelijk om voor de zomercursus een beroep te doen op het Rietfonds. Eén bijzonder gemotiveerde en getalenteerde student krijgt de cursus volledig aangeboden.

De aanvraag:
Dien de aanvraag in voor 1 mei 2017 per e-mail
Geef hierin aan:
– de reden waarom je wilt deelnemen aan de Apollo Zomeracademie
– of je alleen komt of met een ensemble
– een CV, opleiding, docenten e.d.
– je eigen financiële situatie en indien van toepassing die van je ouders/verzorgers
NB een persoonlijke auditie heeft de voorkeur boven het sturen van een opname.

Schenkingen:
Mocht u een schenking willen doen aan het Rietfonds: stuur een e-mail , dan wordt er contact met u opgenomen.
Het Rietfonds is een doelfonds van de Stichting Apollo. Beiden hebben de ANBI status.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thomas Oltheten van het Apollo Ensemble. (zie gegevens hieronder)